Kjærlighet

I essayet om ekteskapet kom jeg såvidt inn på de ulike motivasjonsfaktorene menneskene har for konstruktiv samhandling. Jeg snakket om hvordan et handlende subjekt ‘vi’ bare kunne utøve god tvang i den grad dette ‘vi’ hadde individuell kjærlighet til objektet. Kjærlighet er altså forutsetningen for et fungerende samfunn. Så hva er da kjærlighet? Jeg snakker …

Ekteskapet

I essayet «Seksuell logikk» kom jeg fram til at det allerede fantes en samarbeidsarena som ivaretar kravet til samtidig feminin og maskulin etterrettelighet i forskningen. Jeg snakker om ekteskapet. Og det store spørsmålet er da: Hva kan et papirark makte i et samfunn hvor feminismen lærer kvinner at de kan gjøre alt som menn gjør, …

Seksuell logikk

av Lars Johan Overøye 04.09.2021 I essayet «Krea» beskrev jeg skaperens firedelte oppbygning som årsak til at teismen var overlegen de tre andre mulige livssynene. Firedelingen gjør at persepsjonen (tolkningen av sanseinntrykk) blir konsekvent såvel som adaptiv i møte med en verden i stadig forandring. Dermed unngår man ateismens og polyteismens tilfeldige tolkning av fakta, …