Tilgivelse

I essayet om kjærligheten skrev jeg om Guds redningsaksjon for sitt barn, verden. Denne aksjonen gikk langs Guds tredje kjærlighetsnivå. Gud ble menneske, og innførte nestekjærligheten. Menneskene er, som jeg påviste i stykket om døden, fratatt sin kjærlighet, sitt gudsforhold. Nestekjærligheten, som kommer fra Gud, er kjærlighetens førstehjelp blant menneskene. Gud er kjærlighet. Menneskene mangler …

Kjærlighet

I essayet om ekteskapet kom jeg såvidt inn på de ulike motivasjonsfaktorene menneskene har for konstruktiv samhandling. Jeg snakket om hvordan et handlende subjekt ‘vi’ bare kunne utøve god tvang i den grad dette ‘vi’ hadde individuell kjærlighet til objektet. Kjærlighet er altså forutsetningen for et fungerende samfunn. Så hva er da kjærlighet? Jeg snakker …

Ekteskapet

I essayet «Seksuell logikk» kom jeg fram til at det allerede fantes en samarbeidsarena som ivaretar kravet til samtidig feminin og maskulin etterrettelighet i forskningen. Jeg snakker om ekteskapet. Og det store spørsmålet er da: Hva kan et papirark makte i et samfunn hvor feminismen lærer kvinner at de kan gjøre alt som menn gjør, …