Mysteriet

Du gjorde ham lite ringere enn Gud.

Med ære og herlighet kronte du ham.